miejsce

miejsce
{{stl_3}}miejsce {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}mjɛjsʦ̑ɛ{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_10}}nt {{/stl_10}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}wolna przestrzeń{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Platz {{/stl_14}}{{stl_15}}m, {{/stl_15}}{{stl_14}}Raum {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\miejsce na coś {{/stl_22}}{{stl_14}}Platz für etw {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}wycinek przestrzeni{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\miejsce pracy {{/stl_22}}{{stl_14}}Arbeitsplatz {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\miejsce przeznaczenia {{/stl_22}}{{stl_14}}Bestimmungsort {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\miejsce publiczne {{/stl_22}}{{stl_14}}öffentlicher Ort {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}stałe/czasowe \miejsce zamieszkania {{/stl_22}}{{stl_14}}erster {{/stl_14}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_32}}fester{{/stl_32}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_14}}/zweiter Wohnsitz {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\miejsce zamieszkania {{/stl_22}}{{stl_14}}Wohnort {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}na miejscu {{/stl_22}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}tam{{/stl_13}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_13}}gdzie coś lub ktoś jest{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}an Ort und Stelle{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}vor Ort {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}być na miejscu {{/stl_22}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}u celu{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}angekommen {{/stl_14}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_32}}am Ziel{{/stl_32}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_14}}sein {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}na miejsca! {{/stl_22}}{{stl_12}}sport {{/stl_12}}{{stl_14}}auf die Plätze! {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}miejscami {{/stl_22}}{{stl_14}}örtlich{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}stellenweise {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}[zdecydować się] z miejsca {{/stl_22}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_20}}pot{{/stl_20}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}auf der Stelle [eine Entscheidung treffen] {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}3) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}wycinek powierzchni{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Stelle {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}bolesne/wrażliwe \miejsce {{/stl_22}}{{stl_14}}schmerzhafte/empfindliche Stelle {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}4) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}położenie{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}na twoim miejscu {{/stl_22}}{{stl_14}}an deiner Stelle {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}na/w \miejsce czegoś {{/stl_22}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_20}}pot{{/stl_20}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}anstelle einer S. {{/stl_14}}{{stl_53}}+gen {{/stl_53}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}5) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}miejscowość{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Ort {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}6) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}wolny pokój w hotelu{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}freies Zimmer {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Platz {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}7) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}siedzące{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Sitzplatz {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}ustąpić komuś miejsca {{/stl_22}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_49}}zrobić komuś \miejsce{{/stl_49}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_14}}jdm Platz machen {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\miejsce przy oknie {{/stl_22}}{{stl_14}}Fensterplatz {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}8) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}fragment tekstu{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}[Text]Stelle {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}9) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}pozycja{{/stl_13}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_13}}ranga{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Platz {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}zająć pierwsze \miejsce {{/stl_22}}{{stl_14}}den ersten Platz erringen{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}auf Platz eins rangieren {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}10) {{/stl_11}}{{stl_18}}nie {{/stl_18}}{{stl_63}}pora{{/stl_63}}{{stl_18}} i nie \miejsce na to {{/stl_18}}{{stl_14}}es ist weder Zeit noch Ort dafür {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_63}}mieć{{/stl_63}}{{stl_18}} \miejsce {{/stl_18}}{{stl_14}}stattfinden{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}sich {{/stl_14}}{{stl_53}}+akk {{/stl_53}}{{stl_14}}ereignen {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_63}}ruszyć{{/stl_63}}{{stl_18}} coś z miejsca {{/stl_18}}{{stl_14}}etw in Gang bringen{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}etw in die Wege leiten {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_63}}stać{{/stl_63}}{{stl_18}} w miejscu {{/stl_18}}{{stl_14}}auf der Stelle treten {{/stl_14}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_16}}fam{{/stl_16}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_18}}nie móc {{/stl_18}}{{stl_63}}usiedzieć{{/stl_63}}{{stl_18}} na miejscu {{/stl_18}}{{stl_14}}rastlos sein {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_63}}ustąpić{{/stl_63}}{{stl_18}} komuś/czemuś miejsca {{/stl_18}}{{stl_14}}jdm/etw Platz machen {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_63}}zginąć{{/stl_63}}{{stl_18}} na miejscu {{/stl_18}}{{stl_14}}auf der Stelle tot sein {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_18}}nie móc sobie {{/stl_18}}{{stl_63}}znaleźć{{/stl_63}}{{stl_18}} miejsca {{/stl_18}}{{stl_14}}keine Ruhe finden {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_18}}być na {{/stl_18}}{{stl_63}}swoim{{/stl_63}}{{stl_18}} miejscu {{/stl_18}}{{stl_14}}an seinem Platz sein {{/stl_14}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • miejsce — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wolna przestrzeń w terenie lub pomieszczeniu, którą można czymś wypełnić; obszar, teren, pole : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mało, dużo miejsca. Miejsca na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • miejsce — n I; lm D. miejsc 1. «wolna przestrzeń, którą można zająć, zapełnić czymś, gdzie można się zmieścić albo coś umieścić» Wolne miejsce w walizce. Miejsce na książki. Mieć mało miejsca w mieszkaniu. Szafa zabiera dużo miejsca. Chodźcie tu, jest dość …   Słownik języka polskiego

 • miejsce — 1. Być na swoim miejscu «zajmować odpowiednie dla siebie stanowisko, wykonywać odpowiednią dla siebie pracę»: (...) ważna jest codzienna robota, pewność, że uczestniczy się we wspólnym wysiłku, że widzi się owoce swojej pracy, że człowiek czuje,… …   Słownik frazeologiczny

 • Miejsce Piastowe —   Village   Church of Michael the Archangel and Bronisław Markiewicz …   Wikipedia

 • Miejsce Odrzańskie — Mistitz   Village   …   Wikipedia

 • miejsce wiecznego spoczynku — {{/stl 13}}{{stl 7}} cmentarz, grób; miejsce pochówku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odprowadzić zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Miejsce, Lesser Poland Voivodeship — See also: Miejsce, Opole Voivodeship Miejsce   Village   …   Wikipedia

 • Miejsce, Opole Voivodeship — See also: Miejsce, Lesser Poland Voivodeship Miejsce   Village   …   Wikipedia

 • Miejsce Piastowe — Original name in latin Miejsce Piastowe Name in other language State code PL Continent/City Europe/Warsaw longitude 49.6344 latitude 21.78735 altitude 306 Population 2000 Date 2010 09 25 …   Cities with a population over 1000 database

 • Gmina Miejsce Piastowe — Miejsce Piastowe Commune   Gmina   …   Wikipedia

 • Jedla Miejsce Gościnne — (Буковина Татшаньска,Польша) Категория отеля: Адрес: ul. Tatrzańska 20, 34 5 …   Каталог отелей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”